Modstand - Komponent guide

Superguiden til modstande

Modstanden er over alt i elektroniske kredsløb, og nok den komponent du vil støde aller mest på. I denne guide tager vi dig med rundt om alt hvad du skal vide om super-komponenten. I denne guide kommer vi rundt om følgende:

  • Hvad er en modstand?
  • Modstandsenheder
  • Modstandsvariationer (hustyper)
  • Kredsløbssymboler
  • Afkodning af modstandsværdier (farvebånd og SMD)
  • Montering af modstande
  • Modstande i serie og parallel
  • Beregning af modstande
  • Eksempler på anvendelser

Hvad er en modstand?

Modstande bruges til at begrænse strømmen af elektroner gennem et kredsløb, og er designet til at holde en specifik modstand uanset temperatur.

Modstanden er en passiv komponent, hvilket betyder, at de kun bruger strøm, og ikke genererer strøm. De bruges typisk i kredsløb til at supplere aktive komponenter såsom mikrokontrollere og andre integrerede kredsløb. Modstanden bruges almindeligvis til at begrænse strøm, opdele spændinger og som pull-op i I/O-linjer.

Modstandsenheder

En modstands elektriske modstand måles i ohm. Symbolet for en ohm er den græske kapital-omega: Ω. Definitionen af 1Ω (1 ohm) er modstanden mellem to punkter, hvor 1 volt (1V) påført potentiel energi vil skubbe til 1 ampere (1A) af strømmen.

Efterhånden som SI-enheder går, kan større eller mindre værdier af ohm matches med et præfiks som kilo-, mega- eller giga- for at gøre store værdier lettere at læse. Det er meget almindeligt at se modstande i kilohm (kΩ) og megaohm (MΩ) området (meget mindre almindeligt at se miliohm (mΩ) modstande). For eksempel er en 4.700Ω-modstand ækvivalent med en 4.7kΩ-modstand, og en 5.600.000Ω-modstand kan skrives som 5.600 kΩ eller (mere almindeligt som) 5,6MΩ.