For at sælge udstyr på det europæiske marked kan der være krav om CE-mærkning. CE-mærket er din sikkerhed for, at produktet lever op til kravene bestemt i direktiverne som produktet er underlagt, og skal sikre at leverandører kun sender sikre produkter på markedet.

Produkter solgt af os lever op til krav fastsat af EU-kommissionen for salg på det frie europæiske marked, og du vil derfor finde et CE-mærke på produktet og/eller emballagen.

Det er vigtigt for os at slå fast, at selvom alle produkter bærer et CE-mærke, er de ikke nødvendigvis konforme hvis kombineret på andre måder. Ansvaret for at bevise gyldigheden af CE-mærkningen kræves af den som har lavet ændringerne. Det samme gælder når flere CE-mærkede produkter samles til en enhed.

Erklæringer om CE-konformitet kan findes på produktsiderne eller ved at henvende sig på mail til os.

Produkter kan være underlagt flere direktiver

Vi sælger produkter der er underlagt en eller flere direktiver, og også produkter der ikke er underlagt krav om CE-mærkning.

Komponenter er som udgangspunkt ikke underlagt krav om CE-mærkning, men da vi sælger produkter der kan indgå i produktion af færdige enheder hvori der er krav om CE-mærkning, vil du kunne finde et "RoHS" mærke på løse komponenter. RoHS-mærket er ikke en lovmæssig mærkningsordning, og derfor skal RoHS-mærket forståes på den måde, at produktet ikke indeholder eksempelvis bly, og derfor kan indgå i et færdigt produkt der skal CE-mærkes og leve op til RoHS-direktivet.

Printplader med komponenter til forsøgsopstillinger kan være underlagt krav alt efter brugen. Da vi både sælger til private og erhverv, sikrer vi at disse produkter er mærket, således de både kan bruges til private, skoler og erhverv.

For de fleste produkter vi fører, erklærer CE-mærkningen at produktet ikke indeholder stoffer omhandlet af RoHS direktivet. For enkelte produkter kan andre direktiver dog også være gældende, eksempelvis lavspændingsdirektivet. CE-mærket indikerer at produktet lever op til alle gældende direktiver for det pågældende produkt.

Copyright © 2012-nu MiniElektro. Alle rettigheder forbeholdes.